Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL

Oversiktsbilde Storhove

Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet.

Her finner du de nye nettsidene for Høgskolen i Innlandet

Fra undervisning og opptak ved filmskolen (foto: Den norske filmskolen/HiL)

Opptak ved Den norske filmskolen

Den norske filmskolen gir en kunstfaglig utdanning på bachelor - og masternivå basert på teoretisk og praktisk undervisning. Nå starter vi opptak til studier høsten 2017.

Søknadsfrist master 16. mars 2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L