HiL

Fadderlederne Hanna og Martine 2016 (foto: Lars Teppan Johansen)

Studiestart 2016

Mandag, tirsdag og onsdag 15. - 17. august starter studieåret med HiL KickStart 2016 for nye studenter. Offisiell åpningsseremoni for alle er onsdag 17. august med bl.a. oppstart av Fadderuka 2016.

Les mer om studiestart

Hildegunn Rye i ballbingen (foto: Kristine Tingvik Aas)

Hva skal du bli når du blir stor?

Vi har tatt en prat med flere av våre tidligere studenter om hva de gjør nå og hvordan valg av utdannelse har ført dem dit. Hildegunn Rye er én av de mange du kan møte i vår serie alumnihistorier.

Les våre alumnihistorier

Se vårt studietilbud

Banner Kom til HiL!

Se HiL-filmen "Kom til HiL!"

- Det beste med å studere på HiL er først og fremst at det er i Lillehammer, sier Øyvind i filmen "Kom til HiL!". Filmen gir deg et lite innblikk i hvordan studentene opplever studentlivet på Lillehammer.

Snurr film!

Årets opptakstall fra Samordna opptak (SO) og lokalt opptak viser at Høgskolen i Lillehammer også i år har god studentrekruttering. I årets hovedopptak gir HiL tilbud til 2603 kvalifiserte søkere. 2681 søkere står på venteliste på ulike studier. - Vi er godt fornøyd med at høgskolens studietilbud samlet sett tiltrekker seg så mange kvalifiserte søkere, sier prorektor Jens Uwe Korten.

Styret ber om at det til styremøte 28. september 2016 legges frem et forslag til avtale (fusjonsplattform) mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Avtalen skal gi det nødvendige grunnlag for gjennomføringen av en eventuell fusjon mellom partene.

Onsdag 12. oktober arrangerer Høgskolen i Lillehammer fagdag om radikalisering. Flere kjente samfunnsdebattanter og fagpersoner som dokumentarfilmskaperen Deeyah Khan, Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Ali-Hussaini fra JustUnity kommer for å belyse det viktige arbeidet med å fremme inkludering og motvirke utenforskap.

Høgskolen i Lillehammer og Stiftelsen Lillehammer museum har inngått en intensjonsavtale om å utvikle Lillehammer Olympic Studies Center med forskning, utdanning og formidling om den olympiske bevegelsen med fokus på vinteridrettene.

Førsteamanuensis Bent Rønnestad ved idrettsseksjonen på Avdeling for samfunnsvitenskap er tilkjent professorkompetanse i idrettsfysiologi. Den sakkyndige komitéen uttaler at Rønnestads vitenskapelige kvalifikasjoner til dels overstiger kravene til opprykk til professor.

Høgskolestyret vedtok 14. juni å starte en utredning av fremtiden for Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap ved HiL. Bakgrunnen er at styret ved Avdeling for samfunnsvitenskap tidligere vedtok at det under gjeldene budsjettmodell ikke er mulig å opprettholde dagens program. Utredningen skal foreligge til høgskolens styremøte 26. oktober.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L