Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Google Scholar

Google Scholar er en gratis tilgjengelig søkemotor for akademisk litteratur innenfor alle fagområder.

Hvordan få tilgang til de fulltekstartiklene HiL abonnerer på via søk i Scholar?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Søk fra HiL:

Skriv inn søket ditt i søkefeltet.
Du vil automatisk få beskjed dersom Høgskolen i Lillehammer har tilgang til artikkelen gjennom teksten "Fulltext@HIL"

Klikk for Fulltext@HIL for fulltekst

Søk hjemmefra:

For å få tilgang til symbolet "Fulltext@HIL" og artiklene også ved søk hjemmefra, må du først logge deg på Scholar via vår proxyserver. Logg inn Google Scholar  eller lag et bokmerke til http://login.ezproxy.hil.no/login?url=http://scholar.google.com.

Hvordan bestille en artikkel?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Hvis artikkelen ikke er tilgjengelig elektronisk, klikk på "Mer" og deretter "Find it@HIL". Gjennomfør bestillingen dersom den ikke finnes i trykt versjon på biblioteket.

Slik bestiller du i Scholar

Hva betyr "Cited by"?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Klikker du på linken "Cited by" får du opp en liste over artikler og dokumenter som viser hvem som har brukt den aktuelle referansen i nyere forskning.
Dette er en måte å avdekke dokumenter innenfor samme fagområde som det opprinnelige dokumentet. En finner kun artikler som indekseres av databasen, suppler derfor med andre databaser.

Kan jeg avgrense søket mitt til spesielle forfattere, tidsskrift eller årstall?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Ved å klikke på pila i søkeboksen kan du bruke "Advanced Scholar Search" for å begrense søket ditt til bestemte forfattere, tidsskrift eller tidsperiode.

Hva dekker Google Scholar?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Google Scholar søker i open access materiale, rapporter, masteroppgaver og tidsskrifter fra ulike forlag. Flere av tidsskriftene har HiL abonnement på.
Vær imidlertid klar over at Scholar kun dekker en del av all tilgjengelig vitenskapelig materiale. Basen er et bra sted å starte, men bruk i tillegg bibliotekets databaser for bedre oversikt over den vitenskapelige litteraturen.

Kan jeg eksportere referanser til EndNote?

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

For de som bruker EndNote kan referanser importeres fra Scholar. Slik gjør du det.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 24.08.2016

Databaseinformasjon

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L