Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Generelle

Generelle databaser

Nordiske databaser

ATEKST  erstatter bilde
Norske avisartikler i fulltekst. Gir deg også tilgang til Retrievers analyseverktøy hvor du kan foreta analyser av nyhetsbildet.
Cristin 
Det felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. I basen finner du forskningsresultater, forskerprofil, prosjekter og forskningsenheter.
Forskningsdatabasen.dk  
Gir referanser til danske forskningspublikasjoner (bøker, kapitler i bøker, artikler, konferansebidrag, rapporter, avhandlinger etc.). Noe i fulltekst.
Idunn  
Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.
Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker.
SwePub   
Gir referanser til svenske forskningspublikasjoner (bøker, kapitler i bøker, artikler, konferansebidrag, rapporter, avhandlinger etc.). Noe i fulltekst.

Internasjonale databaser

Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
DOAJ (Directory of Open Access Journals)   
Oversikt over akademiske og vitenskapelige kvalitetstidsskrift i fulltekst som er fritt tilgjengelige på nettet. Dekker alle språk og fagområder.
Ebrary   
Heter nå Ebook Central.
Google Scholar    
Googles søkemotor for vitenskapelige artikler, bøker, m.m. Finn siteringer.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.
Science Direct College Edition    
Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.
Scopus  
Stor tverrfaglig referansedatabase med abstract og siteringer.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L