Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Juridisk nettviser

Norsk fagportal for jus.

Anbefales

Hvordan finne rettskilder: en innføring i rettskildejungelen.

Boka gir en innføring i de mest sentrale rettskildene som er relevante for norsk rett, og om hvordan du finner dem.
Oppstilling: HIL Ref. 340.11 Ber

Jus

Her finner du et utvalg av elektroniske og trykte ressurser innenfor jus.

Lovdata

Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.

Juss-studenter kan registrere seg som personlige brukere av Lovdata

Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur.
Registrer deg som bruker.

Norsk Lovtidend

Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v.
Avd. II Regionale og lokale forskrifter m.v.

For eldre materiale enn 2000 bruk Lovdata PRO.

Søk etter bøker
For å finne bøker bruker du vår søketjeneste Oria 

Artikler og tidsskrift
Biblioteket kan tilby en rekke tidsskrift både trykt og elektronisk.

For å søke etter artikler bruk databasene Idunn og Norart.

Idunn
Søk etter artikler i fulltekst. Tidsperiode: f.o.m 2001 (stort sett)

Norart
Referanser til norske tidsskriftsartikler

Juridiske emner

Arve- og familierett

Kontraktsrett

Forvaltningsrett

Helserett

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 01.09.2016

Jus

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L