Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Import fra databaser

Du kan søke i litteraturdatabaser og importere referanser fra databaser til EndNote. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Søk i database og eksporter til EndNote
 • Søk og importer via EndNote
 • Søk i database, mellomlagre resultat, importer til EndNote

Under finner du veiledninger til import til forskjellige databaser.

Snarveier:
Oria | EBSCO-baser | Idunn | ISI WoS | JSTOR | Norart | Ovid-baser | ProQuest-baser | PsycARTICLES |PubMed | Sage | ScienceDirect | SveMed+ | Google Scholar | Elektroniske tidsskrift |

Kvalitetskontroll
Se alltid gjennom de referansene du har overført.

 • Har opplysningene havnet i riktig felt?
 • Mangler det opplysninger?
 • Rydd opp i bruk av emneord
 • Slett eventuelt innhold du ikke trenger. Fjern f.eks s. eller p. for sidetall

_____________________________________________________________________________________

ORIA

 1. Gjør et søk 
 2. Velg [Send til]
 3. Velg deretter EndNote
 4. Klikk OK

Vanlige feil ved import fra Oria
Redigerte bøker/antologier – får Reference Type Book, må endres til Edited book.
Forfatter - legg til de forfatterne som ikke kom med. Se til at ikke illustratører havner i forfatterfeltet.
Sidetall – slett s., ill. eller annen informasjon som ikke skal være der.
Rapporter - får Reference Type Book, må endres til Report. Kopier det som står i feltet Volume over til Report Number. 

_____________________________________________________________________________________

EBSCO-databasene (Academic Search Premier, Business Source Premier, etc.)

 1. Gjør et søk og hak av referanse(r) fra trefflista ved å velge "Add to folder".
 2. Klikk på: "Folder View" i høyre meny
 3. Merk referansen(e) du ønsker å eksportere
 4. Velg "Export"
 5. Klikk på "Direct Export in RIS Format"
 6. Klikk på Save

_____________________________________________________________________________________

IDUNN

 1. Gjør et søk og åpne valgte artikkel
 2. Velg "Lagre referanser (RIS)"

Sidetall må alltid legges inn manuelt.

_____________________________________________________________________________________

ISI Web of Science

 1. Gjør et søk og hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 2. Velg "Save to EndNote"

 Dersom du ønsker å eksportere referanser fra flere trefflister/websider:

 1. Hak av for de referansene som skal eksporteres
 2. Klikk på ikonet "Add the selected records to your Marked List" for hver treffliste/webside
  Velg Add to Marked List for hver treffliste/webside
 3. Velg til slutt "Marked List-knappen" (i toppmenyen)
 4. Fyll ut "Marked Records" skjermen (hvilke felt du ønsker skal eksporteres). Hak av for Abstracts
 5. Velg Save to EndNote

_____________________________________________________________________________________

JSTOR

 1. Gjør et søk
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Velg "Export Citation"
 4. Velg deretter "RIS file (EndNote…..)"

____________________________________________________________________________________

NORART

I denne basen må referansene eksporteres via mellomlagring i en fil.
Istedet for å benytte importfilteret "RefMan RIS filter" ved import anbefales det at du istedet bruker følgende Norart-filter: NORART_HIL(RIS).enf [sist endret 20.04.09]

NB! Filteret gjør at ikke så mye redigering/endringer av referansen må gjøres - men husk at du allikevel må kontrollere at opplysningene blir plassert riktig.

 1. Utfør søket i Norart
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Eksporter referansene (nederst på siden)
 4. Velg Fil Lagre som, Velg lagringssted og navn, lagres som tekstfil (txt-fil)
 5. Åpne EndNote
 6. Velg File > Import > File
 7. Velg riktig fil ved "Import Data file"
 8. Velg importfilteret: NORART_HIL(RIS)" eller "Reference Manager(RIS)"
 9. Importer

Veiledning til hvordan installere Filters

____________________________________________________________________________________

OVID–databasene (AMED, Embase, Medline, PsycINFO)

 1. Gjør et søk
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Klikk på ikonet "Export to EndNote"
  deretter "Export to EndNote"
 4. Velg "Complete Reference" 

____________________________________________________________________________________

ProQuest-basene

 1. Gjør et søk
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Velg "Eksport/Save"
 4. Velg deretter "Export to: ProCite, EndNote or Reference Manager".

____________________________________________________________________________________

PsycARTICLES

 1. Gjør et søk
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Velg "Export"
 4. Velg deretter "Export to EndNote Desktop".

____________________________________________________________________________________

PubMed

 1. Gør et søk og hak av aktuelle referanser i trefflisten.
 2. Klikk "Send to" (oppe til høyre i skjermbildet)
 3. Sett "Choose Destination" til "Citation manager"
 4. Klikk på "Create File"

____________________________________________________________________________________

SAGE Premier

 1. Gjør et søk og hak av aktuelle referanser i trefflisten.
 2. Klikk "Add to my citations"
 3. Merk "Email/Download/Save/Print"
 4. Klikk på "Go"
 5. Velg "Citation + abstracts" fra Format-menyen
 6. Download to Citation Manager
 7. Velg "EndNote"

____________________________________________________________________________________

ScienceDirect

 1. Gjør et søk og hak av
 2. Klikk på "Export citations"
 3. Huk av for "Citations and Abstracts" under Content format
 4. Velg "Export format: RIS format"

____________________________________________________________________________________

SveMed+

 1. Gjør et søk
 2. Hak av ønsket referanse(r) fra trefflista
 3. Klikk på ikonet "Exportera"
 4. Velg exportformat "SveMed+ EndNote-filter" og exportera till "EndNote"
 5. Velg importfilteret "SveMed" (se nedenfor)

Ulempen med SveMed-filteret er at engelsk oversatt tittel blir import inn i tittelfeltet i EndNote og ikke originaltittel.
Ved å laste inn filteret "SveMed_ny" nedenfor, vil tittelfeltet istedet inneholde originaltittelen. Oversatt tittel kommer i feltet Translated Title. 

Installer SveMed+(HiL) filter (Sist endret 7.09.2012)
Veiledning til hvordan installere Filters

_________________________________________________________________

Google Scholar

Du kan også importere referanser fra den vitenskapelige søkemotoren Google Scholar. Du må imidlertid først innstille Scholar slik at referansene kan eksportere til EndNote.

 1. Velg "Settings/Innstillinger" (opp i høyre hjørne)
 2. Finn valget "Bibliography Manager"/"Bibliografiadministrering"
 3. Velg deretter "Show links to import citations into EndNote" / "Vis linker til å importere sitater inn i EndNote" nederst i skjermbildet.
 4. Husk å velge Lagre
 5. Søk deretter opp den referansen du vil importere. Velg lenken "Sitér" på referansen

 
____________________________________________________________________________________

Importere referanser fra elektroniske tidsskrifter

Mange elektroniske tidsskrifter har en mulighet for eksportering av referanser.
Eksport-funksjonen heter f.eks Export Citation eller Download Citation.

Noen steder går eksporten direkte, andre steder må referansene mellomlagres som txt-fil.
Ved spørsmål om importfilter skal Reference Manager (RIS) brukes.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 15.09.2016

EndNote

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L