Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > Hjelp av en bibliotekar

Hjelp av en bibliotekar

Spør en bibliotekar
Få hjelp og veiledning med informasjonssøking fra en bibliotekar via e-post.

Lån en bibliotekar
Bestill søketid hos en bibliotekar som setter av tid til å hjelpe deg med å finne relevant informasjon fra databaser/internett. Ta kontakt med oss ved å fylle ut følgende skjema. Skriv litt om hva du/dere ønsker hjelp til (problemstilling, hvor har du/dere søkt etc.).

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 08.07.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L