Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > Oppgaveskriving

Litteraturtips

Bilder til oppgaven?

Vi har avtale med bildebyrået Colourbox som gir gratis tilgang til tusenvis av bilder til bruk i bl.a oppgaver.

Oppgaveskriving

Ønsker du å skrive en god oppgave?
Trenger du tips til hvordan finne aktuell litteratur?

Bruk det nettbaserte oppgaveskrivingskurset Søk & Skriv.
Kurset gir deg tips om informasjonssøking, kildevurdering, sitering og etiske problemstillinger ved oppgaveskriving.

Bruk av Word

Kildehenvisninger og litteraturlister

Eksempel på ulike stiler

EndNote

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 26.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L