Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Litteraturliste: Andre kilder

Masteroppgave / Ph.D

Forfatter, A. (utgivelsesår). Tittel. Masteroppgave, Universitet/Høgskole, sted.

Pen
Nilsson, G. H. (2005). Et teoretisk blikk på pedagogisk-psykologisk tjeneste. Masteroppgave, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.
Pen
Rugkåsa, M. (2010). Transformasjon og integrasjon: Kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstaten. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Oslo.

Funnet elektronisk:

Pen
Hansen, M.W. (2009). Små barn og samlivsbrudd: En kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger, Stavanger. Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9659

Konferansebidrag

Pen
Nørvåg, K. (2003). Space-efficient support for temporal text indexing in a document archived context. I T. Koch & I. Sølvberg (red.), Research and advanced technology for digital Libraries, 7th European Conference, ECDL 2003, Trondheim, Norway (s. 511-522). Berlin: Springer.

Oppslagsverk & ordbøker

Med forfatter

Pen
Shanahan, M.J. (2000). Adolescence. I E. F. Borgatta & R. J.V. Montgomery (red.), Encyclopedia of sociology (2 utg., Vol. 1, s. 1-18). New York: Macmillan Reference.

I teksten: (Shanahan, 2000)

Uten forfatter

Finnes det ikke noen forfatter til det enkelte bidraget, så plasseres tittelen på artikkelen på forfatterplassen.

Pen
Dødshjelp. (1998). I M. Nylenna (red.), Store medisinske leksikon (Bind 1, s. 302-303). Oslo: Kunnskapsforlaget.

I teksten: (Dødshjelp, 1998)

Tilgjengelig elektronisk 

Enkelte elektroniske oppslagsverk, slik som Store norske leksikon, kjennetegnes av å være dynamiske. Ta derfor med en hentet dato.
Hvis du ikke finner noen dato, skriv "u.å." for "uten år". Store norske leksikon har nederst "Sitér denne artikkelen", bruk dette årstallet.

Hvis du ikke finner noen forfatter, bruker du tittel.

Pen

Malt, U. (2012). Psykose. I Store norske leksikon. Hentet 18. desember 2013 fra http://snl.no/psykose


I teksten: (Malt, 2012) 

DVD

Regissør, A. (utgivelsesår). Filmtittel [DVD]. Opprinnelsesland: Filmstudio

Regissøren settes som forfatter. Sett DVD i skarpe klammer. Gi opplysninger om opprinnelsesland og filmstudio.

Pen
Olin, M. (2002). Kroppen min [DVD]. Norge: Speranza film

I teksten: (Olin, 2002)

Film / Youtube

Forfatter, A. (utgivelsesår, dag mnd). Filmtittel [Videoklipp]. Hentet fra http://xxxxxxxxx

     
MIT. (2012, 1. mai). Lec 1: MIT 9.00SC Introduction to Psychology, Spring 2011 [Videoklipp]. Hentet fra
https://www.youtube.com/watch?v=2fbrl6WoIyo&list=PL44ABC9278E2EE706

Kompendium


Stoff fra kompendier skal føres opp i referanselista med henvisning til den originale kilden. Er det kopi av en tidsskriftsartikkel eller kapittel fra en bok så settes det opp i henhold til reglene for den kilden.

Mangler opplysninger om opprinnelige kilde kan kompendiet selv brukes som referanse, da helst på formen kapittel i bok med redaktør(er).

Interne dokument, presentasjoner etc.

I forbindelse med den avsluttende oppgaven vil du noen ganger oppleve at du får tak i interne dokumenter, planer etc. fra ulike institusjoner/organisasjoner som du ønsker å bruke. I utgangpunktet bør du i størst mulig grad unngå å benytte denne typen upublisert materiale ved at materiale ikke vil være allment tilgjengelig. Må du allikevel bruke denne type kilde skriver du det slik:

Forfatter (årstall). Tittel. Upublisert manuskrift

Forelesninger
I enkelte tilfeller ønsker du å bruke opplysninger hentet fra forelesninger. Er powerpoint-presentasjonen publisert online henviser du til den som en nettside. Finnes den kun i Fronter vil ikke kilden kunne gjenfinnes av andre. Se under personlig kommunikasjon.

Iversen, J. (3. okt 2010). Piaget [Powerpoint-presentasjon]. Hentet fra http://

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 09.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L