Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tidsskriftartikkel

Mal:

Forfatter, A., & Forfatter, B. (År). Artikkeltittel. Tidsskriftsnavn, volum(nummer), sidetall.

Både tidsskriftets navn og volum skal stå i kursiv.
Alle meningsbærende ord i internasjonale tidsskriftsnavn skal ha stor forbokstav.
I tidsskrifter hvor hvert enkelt nummer har egen sidenummerering skal nummer med. Det settes i parentes etter volum.

Tidsskriftsartikkel med én forfatter

Pen
Klunderud, A. G. (2004). Reell brukermedvirkning og empowerment - to sider av samme sak? Embla, 9(5), 28-29.

I teksten: (Klunderud, 2004)

Har artikkelen et DOI-nummer så ta med dette til slutt. [Les mer om DOI]

Tidsskriftsartikkel uten nummer

Noen tidsskrifter har imidlertid løpende sidenummerering gjennom hele volumet. Dvs. at sidenummereringen i nr 2 begynner der nr 1 sluttet.

Pen
Dahl, A. A., & Wiborg, I.M. (2010). Er sosial angst noe å bry seg om? Tidsskrift for Den norske legeforening, 3, 288-290. doi: 10.4045/tidsskr.09.0775

I teksten:(Dahl & Wiborg, 2010)

En artikkel som er utgitt i et supplement:

Pen
Wilens, T.E. (2004). Impact of ADHD and its treatment on substance abuse in adults. Journal of Clinical Psychiatry,65(Suppl. 3), 38-45.
-
I teksten: (Wilens, 2004)

Artikkel med 2-7 forfattere

For artikler med opptil 7 forfattere skal alle forfatterne føres opp - og settes opp i den rekkefølgen som de står oppført i artikkelen.
Bruk & mellom de to siste forfatterne.

Pen
Heyerdahl, N., Aamodt, G., Nordhagen, R., & Hovengen, R. (2012). Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? Tidsskrift for den norske legeforening, 132, 1080-1083. doi:10.4045/tidsskr.11.1078

I teksten:(Heyerdahl, Aamodt, Nordhagen & Hovengen, 2012)

Artikkel med 8 eller flere forfattere

Ved 8 forfattere eller flere nevnes de første 6 i litteraturlisten, sett deretter inn tre punktum, og avslutt med den siste forfatteren.

Pen
Gilbert, D. G., McClernon, F. J., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine & Tobacco Research, 6(2), 249-267.

I teksten: (Gilbert et al., 2004)

Hvordan blir kildehenvisningen i teksten når det er mange forfattere?

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 01.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L