Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Litteraturliste: Aviser

Mal:

Forfatter, A. (År, dato). Artikkeltittel. Avisnavn, sidetall.

Avisartikkel

Pen

Langved, A. (2007, 5. februar). Kraftig økning i selvmordsforsøk. Dagsavisen, s. 4-5.

Salvesen, E.C. (2012, 22. mars). Det virkelige barnevernet [Debatt]. Aftenposten, s. 7.

Online avisartikkel

Skriv URL'en til avisen sin hovedside når avisartikkelen er tilgjengelig online.
APA anbefaler at en oppgir URL-en til avisens hjemmeside for å unngå ”råtne” lenker.

Pen

Stenseng, S., Ruud, S. & Westerveld, J. (2007, 8. desember). Tjener millioner på barnevern. Aftenposten. Hentet fra http://www.aftenposten.no

Våpenstad, E. V. (2005, 8. november). Hva er galt i psykisk helsevern? [Kronikk]. Aftenposten. Hentet fra Atekst.

I teksten:
...... (Stenseng, Ruud & Westerveld, 2007)
.......(Våpenstad, 2005)

Sist oppdatert: Ida Lovise Glasø Bjørkavåg 13.05.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L