Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bøker

Mal:

Forfatter, Initialer. (År). Tittel på boken: Undertittel (utg.). Utgiversted: Forlag.

Bruk tittelsiden til boken, ikke coveret, for å finne de nødvendige bibliografiske opplysningene slik som forfatter, tittel, forlag etc. Enkelte synes det er vanskelig å finne riktig årstall. For hjelp klikk på bildene under, eller se filmen Hvordan referere til en bok?  
 

I henhold til APA skrives aldri fullt fornavn på forfatter, kun initialer.

Alle titler på bøker skrives med stor forbokstav i det første ordet. Gjelder også undertittelen.
Hvis en tittel eller undertittel slutter med spørsmålstegn eller utropstegn, utelates punktum.

Bok med én forfatter

Pen

Høst, T. (2005). Ledelse i helse- og sosialsektoren. Oslo: Universitetsforlaget.

I teksten: (Høst, 2005)

Se filmen under for mer informasjon om hvordan referere til en bok med en forfatter.

Bok med 2-7 forfattere

For bøker med opptil 7 forfattere skal alle forfattere føres opp. De settes opp i den rekkefølgen de står oppført i boka.
Bruk & mellom de to siste forfatterne.

Pen

Kilvik, A., & Lamøy, L. I. (2005). Litteratursøking i medisin og helsefag: En håndbok. Trondheim: Tapir akademisk.

I teksten: (Kilvik & Lamøy, 2005)

Pen

Andersen, J., Askheim, O. P., Begg, I. S., & Guldvik, I. (2006). Brukerstyrt personlig assistanse: Kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

I teksten: (Andersen, Askheim, Begg & Guldvik, 2006)

Hvordan blir kildehenvisningen i teksten når det er mange forfattere?

Bok med flere enn 8 forfattere

Ved 8 forfattere eller flere nevnes de første 6 i litteraturlisten, sett deretter inn tre punktum, og avslutt med den siste forfatteren.

Pen

Espenakk, U., Frost, J., Høigaard, B., Klem, M., Monsrud, M.-B., Ottem, E.,…Utgård, T. (2007). Språkveilederen. Oslo: Bredtvet kompetansesenter.

I teksten: (Espenakk et al., 2007)

Bok med andre utgaver

Før opp den utgaven av boka som du har brukt (1. utgave oppgis ikke). Står det ikke noe om utgave i boka er det mest sannsynlig snakk om 1 utg.
Opplag handler om antall trykte eksemplarer og oppgis ikke.

Pen

Lauvås, K., & Lauvås, P. (2004).Tverrfaglig samarbeid: Perspektiv og strategi (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

I teksten: (Lauvås & Lauvås, 2004)

Bok med redaktør(er)

Henviser det til hele antologien ( dvs. bøker med en eller flere redaktører) så føres det opp som vist nedenfor. Har du kun brukt ett eller flere kapittel i boka se [Kapittel i en bok med redaktør].

Pen

Fermann, G. (red.). (1997). International politics of climate change: Key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I teksten: (Fermann, 1997)

Kapittel i en bok med redaktør(er)


Mal:

Forfatter, A. (År). Tittel på kapittelet. I A. Redaktør & B. Redaktør (red.), Bokas tittel (utg., sidetall). Utgiversted: Forlag.

Viser du til et kapittel i en antologi (bok med redaktør), så er det forfatteren på det kapitlet du har brukt som skal ha innførselen i litteraturlisten.

En antologi er en bok hvor det er ulike forfattere til de ulike kapitlene og hvor det er en eller flere redaktører. Redaktørene står bak utvalget av tekstene som er samlet i boka.

Har du brukt flere kapitler? Lag en referanse til hver enkelt av dem.

Legg merke til at redaktørene ikke skal inverteres.

Pen

Fauske, H. (2008). Digitale medier og sosialt utsatte barn og unges kompetanseutvikling. I P. Nygren & H.Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling (s. 151-161). Oslo: Universitetsforlaget.

I teksten: (Fauske, 2008)

Pen
Rygvold, A.-L. (2004). Språkvansker hos barn. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk (3.utg., s. 197-216). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Hvordan finne riktig årstall?
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 17.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L