Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

E-bøker

E-bok

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
For e-bøker så vil URL, eventuelt databasenavnet, erstatte utgivelsessted og forlag.

 
Pen

Holmes, G. R. (1995). Helping teenagers into adulthood: A guide for the next generation. Hentet fra Ebrary.

I teksten: (Holmes, 1995)

Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2.utg.). Hentet fra http://www.bokhylla.no

Kapittel i en E-bok

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 
Pen
Kruglanski, A.W., & Sleeth-Keppler, D. (2007). The principles of Social judgement (2. utg.). I A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (red.), Social psychology: Handbook of basic principles (s. 116-137). Hentet fra Ebrary
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L