Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Litteraturliste: Elektroniske artikkel

For elektroniske artikler brukes enten DOI-nummer eller ”Hentet fra <URL>”

Hvis du ikke har DOI-nummer må du må si hvor på nettet du har funnet artikkelen. Ellers settes referansen opp på samme måte som med en trykt artikkel.

Selv om den elektroniske versjonen er helt lik den trykte, skal det føyes til DOI-nummeret dersom du kun har brukt den elektroniske versjonen, hvis DOI-nummeret er tilgjengelig. Dersom DOI er tilgjengelig så bør det inkluderes for både trykte og elektroniske kilder.

Elektronisk artikkel med DOI

Pen
Ohan, J. L., & Johnston, C. (2011). Positive Illusions of Social Competence in Girls with and Without ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(4), 527-539. doi:10.1007/s10802-010-9484-0

I teksten: (Ohan & Johnston, 2011)

Elektronisk artikkel uten DOI

Finnes det ikke noe DOI-nummer brukes URL. Skriv "Hentet fra" før du skriver inn nettadressen.
Norske artikler har sjeldent DOI-nummer.

Pen

Kitterød, R.H., & Rønsen, M. (2009). Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? Søkelys på arbeidslivet, 26(2), 195-206. Hentet fra http://www.samfunnsforskning.no/nor/Tidsskrifter/Soekelys-paa-arbeidslivet

I teksten: (Kitterød & Rønsen, 2009)

Lillevik, O. G., & Øien, L. (2012). Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(3), 207-217. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tph/2012/03/miljoeterapeutisk_praksis_i_forebygging_av_vold

I teksten: (Lillevik & Øien, 2012)

Tidsskriftsartikkel in Press

Artikler som er underveis i publiseringsprosessen. Erstatt publiseringsår med (in press) og utelat opplysninger som nummer og sidetall (det er ukjent helt frem til artikkelen er publisert!)

Pen
Boyle-Holmes, T., Grost, L., Russell, L., Laris, B. A., Robin, L., Haller, E., et al. (in press). Promoting elementary physical education: Results of a school-based evaluation study. Health Educational Behavior. doi: 10.1177/1090198109343895

I teksten: (Boyle-Holmes, T. et al., in press)

Hva er DOI?


Mange elektroniske artikler har et DOI-nummer (Digital Object Identifier). DOI-nummeret er, i motsetning til URLen, permanent og dirigerer deg til den aktuelle internettadressen. Eksempel: doi:10.1177/1090198109343895

Slik finnner du DOI:

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 01.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L