Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Når du bruker en kilde husk å notere ned alle detaljer med en gang slik at du får laget en korrekt referanse.

I teksten: Generelt

I arbeidet med teksten din skal det tydelig komme fram hvilke skriftlige kilder du har støttet deg på.

  • Skriver du direkte av en annen tekst - ord for ord - snakker vi om et direkte sitat
  • Omskriver du derimot teksten med dine egne ord parafraserer du (indirekte sitat).

Både ved direkte sitat og parafrasering må du vise til dette i teksten din gjennnom en kildehenvisning.

Se filmen under for mer informasjon om hva APA er.

Kildehenvisning i teksten

Du viser til den kilden du har brukt gjennom å sette forfatter(e) og utgivelsesår i teksten, f.eks slik:

... det er ikke uvanlig at sensor begynner med å lese litteraturlisten (Erikson, 2010).

Kildehenvisningen viser til en fullstendig referanse som gjenfinnes i den alfabetisk oppsatte litteraturlisten bakerst i oppgaven.
Referansen gir detaljert informasjon om kilden som er brukt slik at det er mulig å få tak i den.
Husk at det skal være samsvar mellom kildehenvisningene og litteraturlista. Kun de kildene du har brukt i teksten din skal stå i litteraturlista.

Sidetall

Når det er snakk om et direkte sitat (ordrett avskrift) skal også sidetall oppgis. Vi anbefaler imidlertid at du tar med sidetall også når det ikke er snakk om et direkte sitat, slik at leseren lettere vil kunne finne fram til den teksten du har brukt.

Du kan sette opp kildehenvisningen på to måter:

1. Forfatterens navn er ikke sitert i teksten

Viser du til en kilde uten å nevne forfatterens navn i i teksten din, skal både forfatter og utgivelsesår plasseres i parentes.
Bruk komma mellom etternavn og årstallet.

En kan bruke uttrykket forvaltning av utilgjengelighet for å forstå viktige deler av samhandlingen mellom mennesker (Haugen, 1978).

I en artikkel fra et samarbeidsprosjekt mellom helse- og kultursektoren (Hanssen & Olstad, 2002, s. 3) beskriver forfatterne tre ulike områder.

Når forfatternavnene settes opp inne i parentesen brukes tegnet "&" mellom dem. Nevnes forfatterne i teksten, som vist nedenfor, så brukes "og" mellom forfatterne.

2. Forfatterens navn sitert i teksten

Velger du imidlertid å nevne forfatterens navn i teksten er det ikke nødvendig å repetere forfatteren i parentesen. Da nevnes kun årstall.

Ifølge Haugen (1978) kan en bruke uttrykket forvaltning av utilgjengelighet for å forstå viktige deler av samhandlingen mellom mennesker.

Fra et samarbeidsprosjekt mellom helse- og kultursektoren beskriver Hanssen og Olstad (2002) tre ulike områder:

Forkortelsene ibid. og op.cit

De benyttes ikke i APA.

Men hva betyr det når noen bruker ibid?
- Dersom du henviser til en kilde rett etter at du henviste til den samme kilden første gang (dvs. at det ikke står henvisninger til noen andre verk mellom) så vil du kunne se at forkortelsen ibid. benyttes.
ibid. er en forkortelse for det latinske ibidem og betyr "samme sted.".

Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 06.01.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L