Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet
  • Plasseres til slutt i oppgaven, men før event. vedlegg.
  • Begynn litteraturlista på en ny side.

Litteraturliste: Oppsett

Litteraturlisten, også kalt referanseliste, skal kun inneholde de kilder som det refereres til i teksten.

  • lista sorteres alfabetiske etter forfatter
  • alle referansene skal plasseres i samme litteraturliste (uavhengig av kilde eller form)
  • referanser som består av mer enn èn linje skal ha innrykk på andre og senere linjer i referansene. (Hvordan lage hengende innrykk?).
Litteraturliste

Kilde uten forfatter alfabetiseres etter første ord i tittel

  Hva ligger i reformen? (2010).

Flere referanser med samme første forfatter:

1. Hvis bare én forfatter, sorteres referansene kronologisk med eldste kilde først.

 

Askheim, O. P. (1993). Tverretatlig ...

Askheim, O. P. (2003). Fra normalisering ...

Askheim, O. P. (2006). Å leve er...

2. Referanser med kun én forfatter sorteres foran kilder med flere forfattere.
(selv om kilden med flere forfattere er utgitt tidligere)

 

Askheim, O.P. (2003). Fra normalisering..

Askheim, O.P., & Fauske, H. (1999). Risikoungdom...

Referanser med samme første forfatter og samme årstall, sorteres etter andre forfatter, ev. tredje forfatter osv.

 

Andersen, P., Ek, G. H. & Olsen, A. (2009).

Andersen, P., Hansen, K. & Ek, G. H. (2009).

Referanser med samme forfatter(e) og samme årstall, sorteres etter tittel.
Bruk a, b, c, etter årstallet for å skille de ulike publikasjonene

 

Halvorsen, K. (2005a). Ensomhet...

Halvorsen, K. (2005b). Grunnbok....

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 29.04.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L