Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Les mer om kildehenvisninger i teksten:

EndNote-brukere

Litteraturliste: Nettsider

Nettsider kjennetegnes av å være dynamiske, men det er ikke nødvendig å ta med hentet dato med mindre det er en sjanse for at innholdet vil endres over tid (f.eks Wikis). 

Forfatter
Dersom du hverken finner en personlig forfatter eller en institusjon/organisasjon som forfatter, bruk tittelen på siden/artikkelen.

 

Årstall
Har nettdokumentet en dato for sist oppdatering og en copyrightdato - bruk datoen for siste oppdatering.
Finnes ikke noe dato så skriv "u.å." for "uten år". "n.d." dersom det er et engelskspråklig verk ("no date").

Er det oppgitt både årstall og dato på nettsiden? Oppgi eksakt datering hvis det er nødvendig for å hjelpe leseren med å finne dokumentet. For eksempel: (2015, 3. september).  Dersom litteraturlista utformes på engelsk er ordstillingen ”år, måned, dag” (2007, October 25). 

 

Nettadresse
Er nettadressen fryktelig lang? Bruk da kun hoveddomenet (se eks. 1).

Pen
Fellesorganisasjonen. (2015). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hentet fra http://www.fo.no

I teksten første gang: (Fellesorganisasjonen [FO], 2015)
Andre gang: (FO, 2015)
Pen
Holmøy, K.R. (2008, 14. november). Ikke bare et kvinneproblem. Hentet fra http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=55483

I teksten: (Holmøy, 2008)
Pen
Statistisk sentralbyrå. (2011). Svak nedgang i innvandrerledigheten. Hentet fra http://www.ssb.no/emner/06/03/innvarbl  /index.html

I teksten første gang: (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2011)
Andre gang: (SSB, 2011)
Pen
Myhren, T. F. (2015, 11. september). Seksåringene som kanskje vil få et rusproblem. Hentet 1. oktober 2015 fra http://akanblogg.no/seksaringene-som-kanskje-vil-fa-et-rusproblem/ 

I teksten: (Myhren, 2015)
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 17.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L