Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

I teksten: Personlig kommunikasjon

Henvisninger til muntlige kilder, brev, e-post, notater fra forelesninger etc. kan brukes, men oppgis da kun som referanse i teksten og føres ikke opp i litteraturlisten bak. Dette fordi det her er snakk om materiale som ikke er blitt publisert og som derfor vil være utilgjengelig for andre.

Men siden en bruker materiale fra andre skal det oppgis hvor det kommer fra.
Husk at du alltid må spørre avsender om lov til å gjengi innholdet fra brev/e-post!

For forelesninger oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. 

...og slik har det fungert i kommunen de siste 5 årene ifølge B. Sivertsen (e-post, 20. januar 2004).

Fotnoter kan brukes til å gi mer utfyllende opplysninger.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L