Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet
EndNote-brukere

Litteraturliste: Rapporter

Mal:

Forfatter, A. (utgivelsesår). Rapporttittel (Serienavn nr/år). Utgivelsessted: Utgiver.

Rapporter inngår ofte i en rapportserie. Sett seriens navn og nummer i parentes etter tittelen.

Pen
Øia, T. (2005). Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering (NOVA-rapport nr. 20/05). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

I teksten: (Øia, 2005)

Rapport hentet fra nett

Har du funnet rapporten på nett skal URL føyes til. URL vil da erstatte utgivelsessted og forlag.

Pen
Farstad, E., Rideng, A., &  Mata, I. L. (2011). Gjesteundersøkelsen 2011: Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge (TØI-rapport nr. 1166/2011). Hentet fra http://www.toi.no

I teksten: (Farstad, Rideng & Mata, 2011)
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 10.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L