Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Henvisninger ved bruk av annenhåndskilde (sekundærkilde)

Ikke sjelden leses en tekst hvor det refereres til andres arbeid.
En hovedregel er at du alltid skal gå til den kilden det henvises til - kalt primærkilden - for så og sitere denne.

Imidlertid vil det i noen tilfeller vise seg umulig å få tak i denne primærkilden. Da må det i teksten din komme fram at du ikke har hatt tilgang til den kilden som det refereres til og at du bruker annenhåndsreferanse (sekundærkilde). Dette vises igjennom å føye til f.eks "sitert av" og sidetallet hvor det ble henvist til.

Det er kun den kilden som du har brukt som skal settes opp i litteraturlisten.

Inkludér originalkilden i den løpende teksten og sett sekundærkilden (den du har lest) i parentes.

Bowlby fant i 1990 (sitert av Sieger, 2002, s. 246) at det hele var...
Oppgi kun Sieger i litteraturlista.

Forslag til alternative formuleringer:

  • … noe som Bowlby hevdet var………..(Bowlby, i Sieger, 2002, s. 246).
  • Bowlby hevdet at….. (ifølge Sieger, 2002, s. 246)
  • Sieger (2002, s. 246) referer til Bowlby som hevder at…..
  • Ifølge Sieger (2002, s. 246) mener Bowlby at…..
  • Bowlby fant i 1990 (gjengitt etter Sieger, 2002, s. 246)....

Du bør i størst mulig grad benytte primærkilder for å unngå eventuelle feiltolkninger eller feil.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 26.01.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L