Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > Søkeguiden > Søk etter tidsskrift

Søk etter tidsskrift

Trykte tidsskrift
Når du har gjort et søk i f.eks Norart og vil lokalisere en artikkel må du begynne med å undersøke om biblioteket har det tidsskriftet som den er publisert i. Søk på tidsskriftets navn i BIBSYS Ask.
Får du treff på f.eks Embla vil du under ’Beholdning’ se hvor lenge vi har hatt et abonnement på dette tidsskriftet. Inneværende års tidsskrifter er plassert på tidsskriftshylla, mens eldre årganger er plassert i rullemagasinet. Tidsskrifter lånes ikke ut. Kopikort kan kjøpes på Storkopi.

 

Elektroniske tidsskrift
Om vi ikke har det tidsskriftet du ønsker i trykt form, eller du foretrekker den elektroniske formen, så får du oversikt over våre elektroniske tidsskrifter også gjennom BIBSYS Ask.
Etter å ha søkt på tidsskriftets navn vil du se om vi har det elektronisk ved at det dette ikonet synes
Flere tidsskrifter har vi tilgang til fra flere steder (leverandører) og du vil derfor oppleve at det er flere lenker - og med ulike beholdningsdata.
Du får også opplysninger om eventuell embargotid for nyere utgivelser, dvs. at artikler ikke er tilgjengelig i fulltekst før etter et visst antall måneder/år.

 

Tidsskrifter etter emne
For oversikt over hvilke trykte tidsskrift vi har innenfor et visst emne se følgende oversikt. På lignende måte som med bøker så settes det på emneord på tidsskriftene for lettere å gjennfinne dokumenter innenfor et visst emne. For å søke etter aktuelle tidsskrifter innenfor emnet dokumentar søk f.eks som vist under i ill. under. Spørsmålstegnet betyr at søkingen trunkeres dvs. at du får med alle ord-endelser.

emne_tidsskrift

For elektroniske tidsskrifter etter emne så kan du gå via Idunn for norske tidsskrifter.
Bruk Academic Search Premier for å finne frem til engeskspråklige tidsskrift.

asp_tidsskriftsemne

Databaser

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

Søkeguiden

SPØR BIBLIOTEKET
Send e-post

Tastatur_small

Lån en bibliotekar

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L