Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Søkeverktøy

Søkeverktøy

Vitenskapelige søkemotorer
Søk kun etter vitenskapelig materiale
Google Scholar

Søkemotorer
Ask.com
Bing
Google
Kvasir
Yahoo

Metasøkemotorer
Dogpile
Metacrawler

Blogger
Technorati bloggsøk
Google Blog Search

Sammenlign resultatene fra søkemotorer hos Thumbshots
- viser tydelig hvor forskjellig treffene i de ulike søkemotorene kan være. Bruk derfor flere søkemotorer!

The WayBack machine - finner gamle vevsider!

Informasjon om søkeverktøy
Finding Information on the Internet: A Tutorial - utarbeidet av The Library at University of California, Berkeley.
Search Engine Showdown - informasjon om og sammenligninger av søketjenester.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 27.09.2013

Biblioteket

  •  
  •  

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L