HiL > Søk Avansert

Skriv ut Skriv ut

Avansert søk


Utdypende beskrivelse av år, ba, ma, PhD/førstelektor og EVU-tilbudet

Her beskrives HiLs tilbud under det som står i fanene for års, bachelor, master, EVU og PhD/førstelektorprogrammet

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L