Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Pedagogisk barnehageledelse

Pedagogisk barnehageledelse
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Vedlegg
application/msword Pensum barnehageledelse.doc 29,00 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Juridiske rammer og mandater for barnehagens virksomhet
 • Læringsteoretiske perspektiver på barnehagens virksomhet
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Aksjonslæring
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser
 • Kommunikasjon
 • Medvirkning og danningsidealer i vår tid
Læringsmål

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • økt forståelse for og kunnskap om de intensjoner og mandat som ligger til barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • kunnskap om barnehagens rammeplan og med utgangspunkt i denne ha utviklet ferdigheter til å identifisere, planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet (aksjonslæring)
 • kunnskap om ledelse av endringsprosesser i en organisasjonskultur, med vekt på kommunikasjon og veiledning av personale i egen virksomhet.
 • evne til kritisk refleksjon over egen pedagogisk praksis i forankret i pedagogisk teori og ulike signaler i offentlige styringsdokumenter.
Undervisnings- og læringsmetode

Det arrangeres totalt fire todagers samlinger, to i hvert semester, med forelesninger, drøftinger, utviklingsarbeid og veiledning. Mellom samlingene arbeider studentene med utviklingsprosjekter i lokale prosjektgrupper. Det blir lagt ut diskusjoner i Classfronter (CF) med obligatoriske krav om deltakelse. Veiledning av utviklingsarbeid vil foregå på hver samling. En ekstra veiledning gjennomføres i en av mellomperiodene. I tillegg kan det gis veiledning gjennom CF. På samlingene skal gruppene presentere status for utviklingsarbeid knyttet til gitte refleksjonsoppgaver.

Emne er obligatorisk for

Pedagogisk barnehageledelse


Arbeidskrav

- Deltakelse på minst 6 samlingsdager

- 3 diskusjonsinnlegg (digitalt i fronter)

- 2 prosjektframlegg

Eksamensform

Prosjektrapport fra utviklingsarbeidet vurderes internt og teller 40%.

Individuell hjemmeeksamen legges på slutten av andre semester, varer 48 timer, og består av en oppgave der studenten skal reflektere over hva han/hun har lært. Erfaringene skal knyttes opp mot pensum. Hjemmeeksamen teller 60%.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L