Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Grunnleggende økonomistyring

Grunnleggende økonomistyring
Back Tilbake
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Forstå økonomistyring uavhengig av sektor, hvilken funksjon regnskapet fyller..
 • Budsjettering, ressursallokering og kapasitetskostnader..
 • Hvorfor desentralisere organisasjoner I resultatenheter, utfordringer knyttet ulik målstyring, ytre faktorer og budsjettslakk..
 • The Balanced Scorecard: measuing total business unit performance.
 • Incentiv og kompensasjonssystem, forholdet mellom belønning og bidrag, belønning basert på resultatoppnåelse, gruppe og individuell bidrag, evaluering av ledelsen, prinsipal – agent relasjonen..
 • Evaluering av effektivitet I offentlig og privat sektor med utgangspunkt I økonomisk aktivitet. Hvorfor markedsmekanismen ikke alltid vil være optimal. Hvorfor sektorer ikke alltid oppnår tilfredsstillende effektivitet.
 • Kontrakter og mangelfulle kontrakter, opportunisme, moral hazard, informasjonsasymetri, skjult informasjon og handling.
Læringsmål
 • Studenten må erverve seg kunnskap til på eget grunnlag kunne vise skepsis mot økonomiske modeller.
 • Studenten må kunne vite hvilken informasjon som er nødvendig for planlegging og kontroll av en organisasjon..
 • Studenten må kunne skjønne verdien, nytten og hensikten med økonomistyring..
 • Studenten må kunne erverve seg kunnskap om hvilke utfordringer offentlig sektor og frivillige organisasjoner har knyttet til måling av produktivitet og effektivitet..
 • Studenten bør kunne erverve seg kunnskap I hvordan man hjelp teori knyttet til økonomistyring kan forstå organisasjonens virke.
 • Studenten bør kunne forstå hvorfor markedsløsningen ikke alltid er optimal både i offentlig og privat sektor..
 • Studenten bør gjennom behovsteori forstå hvordan interessentmodellen virker..
 • Studenten bør forstå agent-prinsipal teori
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger.

Det forventes aktive studenter som deltar i meningsutveksling.


Eksamensform

Eksamen består av 3 deler.

- 2 oppgaver (som leveres i grupper på max 3 studenter) som hver teller 25% av sluttkarakter

- individuell eksamen på fire timer og teller 50 % av endelig karakter.

Alle deler må bestås for å få karakter i emnet

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L