Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > KPL1006 Prosjektledelse for fjernsyn i praksis

Prosjektledelse for fjernsyn i praksis
Back Tilbake
Kode
KPL1006
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
Sekvensielt, 2. del av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet prosjektledelse for fjernsyn i praksis gir studentene en innføring i hvordan en prosjektleder jobber med dokumentarproduksjoner og flerkameraproduksjoner. Studentene skal utvikle en forståelse for hva som er forskjell på en produksjonsleder og en prosjektleder i to ulike produksjonsformer; dokumentar og flerkamera. De skal blir kjente med hvilken ulike organisasjonsmåter som er aktuelle fjernsynsproduksjon i Norge.

Læringsmål

I løpet av emnet skal studentene

  • få innblikk i hva som er arbeidsoppgaver og ansvarsområder til henholdsvis produksjonsleder og prosjektleder for dokumentar- og flerkameraproduskjoner,
  • bli kjent med ulike organiseringsformer og kunne lage et organisasjonskart,
  • kunne sette opp dagsplaner og andre relevante dokumenter for en gitt produksjon,
  • jobbe som produksjonsleder med en dokumentar- eller flerkameraproduksjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet benytter seg av en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer organiseres det gruppeoppgaver der studentene selv organiserer seg. Studentene forventes å delta i individuell og gruppevis framlegging av stoffet, pitching, power point presentasjoner. I et praktisk prosjekt utvikler studentene sin forståelse av rollen som produksjonsleder.

Forkunnskaper

Årsenhet i Kulturprosjektledelse

Emne er obligatorisk for

For 3. årsstudenter ved Ba KPL med fordypning i fjernsyn

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i deler av undervisning

Gruppeoppgaver med framlegging

Deltakelse i praktiske prosjekter

Eksamensform

Skriftlig arbeid som tar utgangspunkt i eget valgt fjernsynsproduksjon der studenten har vært produksjonsleder. Det skal leveres en beskrivelse av produksjonen, rapport med dokumentasjon og en refleksjon over egen praksis som produksjonsleder.

Erstatter
Ble utviklet pga. av emnet Dokumentar ble redusert fra 15 til 10 sp.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L