Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR02 Emne 1: Kommunikasjon og etikk

Emne 1: Kommunikasjon og etikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR02
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende er viktig i alvorlige og kritiske situasjoner. Kommunikasjon med pasienten og pårørende krever at ambulansearbeideren er systematisk i sin dialog med pasienten. Nonverbale signaler skal tolkes raskt. Situasjonen kan tilsi at det er påkrevd med rask handling. Det sentrale med emnet er fokus på at læringen skjer hos og i studentene.

Formål

 • Å bidra til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til kommunikasjon og etikk
 • Å bevisstgjøres faglige, personlige og relasjonelle sider knyttet til gjennomføring av veiledning individuelt og i gruppe.
 • Å utvikle evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Emnet har 2 hovedpunkter:

 • Kommunikasjon
  • Generelt, spesielt.
 • Etikk
  • Generelt om etikk
  • Nærhetsetikk
  • Feministisk etikk
Læringsmål

Studentene skal inneha kommunikativ kompetanse og utvikle evne til etisk refleksjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil innbefatte to samlinger. Den første samlingen vil finne sted helt i begynnelsen av emnet og gå over tre dager. Den andre samlingen vil være en 3-dagers senere i studiet. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. Emnet vil inneholde forelesninger, etterlesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.


Arbeidskrav
Studentene skal besvare 2 arbeidskrav i form av en gruppeoppgave som skal vurderes til bestått/ikke bestått. Det er ikke anledning til å gå opp til eksamen hvis ikke gruppeoppgavene er levert og godkjent av emneansvarlig. Hvis det mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.
Eksamensform
Skriftlig individuell 2 dagers hjemmeeksamen fra 0900 første dagen til 16.00 andre dagen.
Erstatter
Emne 1: Kommunikasjon, veiledning, etikk i tidligere studieplan
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L