Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR08 Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi

Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR08
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Tonette Røstelien
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Language of instruction - Norwegian
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt i tre temaer, hvor hvert tema inneholder ulike fagområder innen anatomi, fysiologi og generell biokjemi. Til hvert fagområde er det utarbeidet mål samt oppgaver som gjelder som individuelle innleveringer.

Tema I Grunnleggende kjemi, fysikk og cellebiologi

Tema II Organsystemer med fokus på kommunikasjon og transport

 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet
 • Immunsystemet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Sansene

Tema III Andre organsystemer

 • Nyre/urinveier
 • Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
 • Temperaturregulering
 • Forplantningen og seksualfysiologien
 • Muskel/skjelettsystemet
Læringsmål

Emnet har som målsetting at studenten skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i menneskets anatomi og fysiologi, samt elementære biokjemiske prosesser på celleplan.

Studenten bringer med seg erfaringer fra egen arbeidsplass inn i studiet og bidrar med dette i diskusjoner på nettet, til felles kompetanseoppbygging for alle deltakere i kurset. Videre tar du med deg det du lærer tilbake og anvender kunnskapene på egen arbeidsplass.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres som en kombinert modell, som innebærer en blanding av arbeid med individuelle skriftlige oppgaver, diskusjoner og multiple choice tester.

Studentene jobber selvstendig med de obligatoriske innleveringsoppgavene, andre arbeidsoppgaver. Det vil bli gitt tilbud om veiledning på nettet, veileder vil være inne i kursets klasserom ca 1 gange pr. uke.


Eksamensform

Emnet har 3 evalueringsformer:

 • 2 innleveringsoppgaver
 • Flervalgstest
 • Skriftlig hjemmeeksamen

Oppgavesettene for innleveringsoppgavene og flervalgstesten blir lagt ut ca 3 uker i forkant av innleveringsfrist.

Vekting:
De 2 innleveringsoppgavene og Flervalgstesten teller hver 20% av totalkarakteren til slutt.

Slutteksamen består av en 3-timers nettbasert eksamen i Fronter (teller 40% av totalkarakteren)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L