Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PAR07 Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell

Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell
Back Tilbake
Kode
1PAR07
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Language of instruction - Norwegian
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
Det følgende er utarbeidet med tanke på en teoretisk tilnærming vedrørende legeadministrasjon/farmakologi/ farmakokinetikk/legemiddelregning for ambulansepersonell.

1: Legemiddeladministrasjon

 • Lover og forskrifter
 • Håndtering av legemiddel
 • Oppbevaring av legemiddel
 • Legemiddelformer
 • Bruk av Felleskatalog – ATC-nummer
 • Utdeling av legemiddel – prosedyrer

2: Farmakologi/farmakokinetikk

 • Begreper og definisjoner
 • Legemidlers virkningsmekanismer
  • reseptorer
  • agonister/antagonister
  • terapeutisk nivå
 • Farmakokinetikk
  • Absorpsjon
  • Distribusjon
  • Plasmaproteinbinding
  • ”Frie fraksjon”
  • Biologisk tilgjengelighet
  • Biotransformasjon
  • Ellimiasjon
 • Legemiddelbivirkning
 • Legemiddelinteraksjon
 • Farmakologi
  • Barn og legemidler
  • Eldre og legemidler
  • Rusmidler
  • Forgiftninger

Gjennomgang av nærmere bestemte legemiddelgrupper ( f.eks anestetika, analgetika, anxiolytika, antipsykotika, antiepileptika, antiinfektiva, adrenerge blokkere, kaliumantagonister, ACE-hemmere, diuretika, digitalisglykosider, legemiddel ved astma, insulin)

3: Legemiddelregning

tar for seg utregninger som omfatter de ulike administrasjonsformene.

Læringsmål

Studenten skal ha kunnskaper om de vanligste prøver og undersøkelser og kunne følge opp, administrere, observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av medikamentell behandling. Studenten skal tilegne seg kunnskaper innen legemiddelhåndtering og legemiddelregning.

Undervisnings- og læringsmetode

Det arrangeres en 3 dagers samling på HiL. I tillegg blir det fjernundervisning via Internett og bruk av e-læringsplattformen Fronter.


Arbeidskrav
Studentene skal besvare 2 arbeidskrav individuelt som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent

I tillegg skal de svare på en Flervalgstest.

Eksamensform

Skriftlig individuell 3-timers hjemmeeksamen. Utlevering av oppgaven skjer via Fronter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L