Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Course 4. Interaction and activity

Course 4. Interaction and activity
Back Tilbake
Norsk (Bokmål)English
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Expressions that emphasise creative activity and development.

Methodical use of activities related to interaction and communication.

Course 4 is offered parallel with course 3.

Læringsmål

The students should become aware of their resources when it comes to interests, knowledge and skills related to activities, and transfer this competence to a professional context.

They should acquire a theoretic knowledge basis for the use of activities in social connections, and develop their professional interaction competence.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminars, group work and lectures. Field work.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Presence. Written assignments and other documentation.

Eksamensform

Final evaluation of written assignment and other documentation.

The students must have passed course 2 in order to sit for the examination in course 4.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Gjelder ikke studieåret 2006-2007

Bredesen, Ole (2004): Nye gutter og jenter – en ny pedagogikk? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Del 1 og Del 2. 67 s.

Eide, Tom og Eide, Hilde (2004): Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 – 3. 59 s.

Fauske, Halvor og Øia, Tormod (2003): Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 4 og 5. 79 s.

Klefbeck, Johan og Ogden, Terje (2003): Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 og 3. 78 s.

Säfvenbom, Reidar (red.) (2005): Fritidsaktiviteter i moderne oppvekst. Grunnbok i aktivitetsfag. Universitetsforlaget. ca 300 s.

Øvreeide, Haldor (2000): Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 148 s.

I tilegg kommer Selvvalgt pensum knyttet til fordypning – akt.fag ca.200 s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L