Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Course 2. Theoretic perspectives in child welfare work

Course 2. Theoretic perspectives in child welfare work
Back Tilbake
Norsk (Bokmål)English
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
15 sp.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Theoretic perspectives and problem issues in connection with the position of children and young people in society.

Central topics will be childhood, socialisation, psychosocial development, care, upbringing and mental health.

Læringsmål

The students should acquire knowledge of the different theoretic perspectives and problem issues presented, and of their relevance in work situations.

Undervisnings- og læringsmetode

Mainly lectures. Some group work.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Eksamensform

Oral individual knowledge test.

Course 1 must be passed in order for the student to sit for the examination in Course 2.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum for kull 2004-2007 Gjelder ikke 2.e år 2006-2007

Fauske, Halvor og Øia, Tormod (2003): Oppvekst i Norge.Abstrakt Forlag Kap. 1, 6 og 7 91 s.

Borge, Anne Inger Helmen (2003): Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-6 114 s.

Jerlang, Espen (2000): Utviklingspsykologiske teorier. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10 274 s.

Killen, Kari (2004): Sveket: Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2, 3 og 7. 85 s.

Mathiesen, Roger (2000): Sosialpedagogisk perspektiv. Lillehammer, Mjøsbok.178 s.

Nygren, Pär (1997): Profesjonelt barnevern som barneomsorg. Oslo: Ad Notam Gyldendal
Kap. 1, 2, 5, 6, 7 og 10. 64 s.

Pedersen, Willy (1998): Bittersøtt. Ungdom/sosialisering/rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget AS Kap 2, 4 og 8 60s.

Aadland, Einar (2004): ”Og eg ser på deg….” - Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 3 og 4. 71 s.

Aasen, Petter, Nordtug, Birgit, Ertesvåg, Sigrun K, Leirvik, Birgit (2002): Atferdsproblemer - innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Kap. 4,5,6,7,8,9,11,12,14 og 16 115 s.

Kompendium (kjøpes Storkopi):

  • Andersson; Berit (1991): Att forstå drogmissbruk. Praktiken, situasjonen, prosessen, Arkiv Forlag s. 15-30 15 s .
  • Dalgaard, Odd Steffen (red) og Lars Weisæth (2000): Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid. Artikkelen "Barns utvikling av motstandskraft og sårbarhet" av Solveig Bugge Lande og Bjørn Lande. Gyldendal Norsk Forlag AS 2000. s. 81-95 15 s.
  • Jørgensen, Per Schulz (1999): Barnet i risikofamilien. I Dencik ogJørgensen (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København, Hans Reitzels Forlag 16 s.
  • Henriksen, Øysten og Sande, Allan (1994): Skyggeliv i rampelys. Antropologisk perspektiv på ungdom, lokalsamfunn, ritualer og rus. Nordisk Alkoholtidskrift Vol.11, 1994:4 10 s.
  • Svensson, Bengt (1997): Livet som narkoman. Nordisk Alkohol- og Narkotikatidskrift, Vol 14, 1997:4 9 s.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L