Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > 2EXPHIL Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
Norsk (Bokmål)English
Kode
2EXPHIL
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
300
Emneansvarlig
Professor Stefan Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Philosophicum (Ex. phil.) is a course of 10 credits accommodated Bachelor studies at LillehammerUniversityCollege.

It consists of two sections:

 • History of philosophy and science. It deals with basic ideas in the western tradition of thinking and science, from the antiquity to our century.
 • Language and argumentation with focus on normative argumentation and ethics. The course is skill-oriented and includes an introduction to linguistic understanding and presentation and an introduction to topics on theory and normative argumentation, directed towards examples on specific ethical and social problems for discussion.
Læringsmål

The course has two associated goals:

 1. Ex.phil. will provide the students with basic knowledge of a selection of central topics in the history of philosophy and science from the antiquity to today. These comprise (a) main ideas in political thinking and ethics from the antiquity to the 20th century, and (b) basic outlines in the scientific world picture with focus on important results for views on life and humans.
 2. Ex.phil. will further develop the students' skills in practical use of language with regard to (a) language and text understanding, and (b) own written presentation and argumentation with focus on normative or ethical argumentation. Examen philosophicum will then give knowledge and skills that are necessary for further studies.
Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum will make the students familiar with different forms of teaching and working methods that the students will meet in the study. Among these are lectures, work in small and larger groups, presentation of own work to fellow students and the teacher in the form of oral presentations and compulsory written hand-ins.

Forkunnskaper

Higher Education Entrance Qualification/Prior learning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag (ped. og spes. ped, sosiologi, samtidshistorie), Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi og Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Bl.a for Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i organisasjon og ledelse.
Arbeidskrav

Hand-in of the answers (2-3 pages) to at least 2 out of three short assignments in each of the two parts of the course, at least 4 answers in total. The students are encouraged to work in groups, but it is possible to work individually.

Eksamensform

4 hours school examination comprising two equally sized parts in History of philosophy and science and Language and argumentation.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Skirbekk, Gunnar og Gilje, Nils: Filosofiens historie, (ettbindsutgaven), Universitetsforlaget, 2000:

 • s. 23-41 Førsokratikerne (18 s).
 • s 62-89 Sokrates og Platon (27 s)
 • s. 93-115 Aristoteles (22 s)
 • s.159-166, 173-176 Middelalderen og Thomas Aquinas (10 s)
 • s.194-223 Fremveksten av de nye naturvitenskapene (29 s)
 • s. 225-230 Machiavelli (5 s)
 • s. 231-241 Hobbes (10 s)
 • s. 249-255 Descartes, (6 s)
 • s. 303-316 Hume (13 s)
 • s. 349-357 Utilitarisme og liberalisme (8 s)
 • s. 365-383 Kant (18 s)
 • s. 425-437 Marx (12 s)
 • s. 460-468 Darwin ( 8 s)
 • s. 500-511 Freud (11 s)
 • s. 470-481 Nietzsche (11 s)
 • s. 544-549 Einstein og den moderne fysikk (5 s)
 • s. 585-589 Simone de Beauvoir og feminismen (4 s)

Nicolaisen, Tollefsen og Syse: Tenkere og ideerer også godkjent til dette studiet, men vi gjør oppmerksom på at forelesningene vil bygges på Skirbekk og Giljes bok. For en beskrivelse av hvilke sider som er pensum i denne boken, ta kontakt med foreleser.

Harald Johannessen: Debattlære; Innføring i tolkning, argumentasjon og saklighet (Bergen 2004). Hele boka unntatt ss.123-132 og ss.144-152.

Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kap 12 (2. utgave, 2003). Kopier av dette kapitlet vil bli delt ut på forelesningene, og er tilgjengelig i Studenttorget i uke 43.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L