Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Musikk og lyd i film og fjernsyn

Musikk og lyd i film og fjernsyn
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Musikk og senere lyd mer generelt har spilt en viktig rolle i filmens historie. Allerede stumfilmen var uløselig knyttet til musikk. Utviklingen av filmen lydteknologi og estetikk har gjort lydsporet til en sentral del av dagens filmopplevelse. Også fjernsynets bruk av lyd har fått en mediespesifikk utforming som har endret seg over tid. Musikk og lyd fyller flere funksjoner, både formelle, narrative og emosjonelle, og er på den måten viktig for vår forståelse og opplevelse av film og fjernsyn. Dette aktualiserer behovet for kunnskap og reflekterte holdninger om lydbruk i disse mediene. Emnet presenterer sentrale teoretiske problemstillinger og historiske perspektiver på utviklingen av lydens ulike funksjoner i film og fjernsyn. Teori og historie utdypes gjennom analyser av filmer og fjernsynsprogram.

Læringsmål

Studentene skal få en oversikt over musikkens og lydens historie i film og fjernsyn, og om narrative og mediespesifikke anvendelser av lyd i disse mediene. Målet er å gi studentene historiske og teoretiske kunnskaper om musikk og lyd i film- og fjernsynsproduksjon som kan utvikle studentenes analytiske kompetanse i forhold til lydens ulike funksjoner i visuelle medier.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, veiledning og filmvisninger.

Emne er valgbart for
Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

To gruppeoppgaver

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen (ca. 10-12 sider / 3500-4000 ord)

Erstatter
Er revidert fra tidligere masteremne FIF23007 Film- og fjernsynsmusikk til bachelornivå.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L