Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2001 Emner i markedsføring

Emner i markedsføring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2001
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil kunne romme forskjellige temaer som er aktuelle innen markedsføringsfeltet. Emnet er lagt opp til å gi fleksibilitet og tilpassning i forhold til aktuelle forhold, nye trender og den fagkompetanse som til enhver tid er tilgjengelig ved HiL. Med et fagfelt i stadig endring, vil studentene få mulighet til å bli introdusert til disse trendene og ha en aktualisert undervisning. Opplegget legger også til rette for å kunne benytte gjesteforelesere på deler av emnet.

Markedsføringsfeltet er i konstant endring, og noen av disse endringene og spesialfeltene blir ikke reflektert i et innføringskurs i markedsføring. Bruk av elektroniske medier, nye distribusjonskanaler, fokus på servicedimensjonen og langvarige markedsføringsrelasjoner er sentrale i dag. Stadig endringer vil bringe opp nye temaer

Læringsmål

Studentene vil få innsikt i teorier og begreper i et utvalg av spesialiseringsfelt innen markedsføring. Et sentralt mål er å gi studentene evnen til å analysere og evaluere markedsføringspraksis i forhold til teorien, og vurdere markedsmuligheter og fremtidig anvendelse av markedsføringsvirkemidlene.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelle skriftlige arbeider

Forkunnskaper

Gjennomført emnet Markedsføring 7,5 studiepoeng, eller tilsvarende innføringsemne i markedsføring.

Krav til å kunne oppfatte muntlig engelsk, lese og diskutere akademisk engelskspråklig pensum. Noe av pensumet vil være på engelsk. Forelesninger kan foregå på engelsk

Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA

Emne er valgbart for
BRL, BOL, BAKPL
Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart

Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 72 timer

Erstatter
Nytt emne, men vil ta med seg noe av tematikken fra konsumentatferdsdelen av ”Konsumenter og merkevarer” (15 studiepoeng)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L