Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1021 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1021
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter.

Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Sentrale tematiske tilnærminger er: Markedstilpassing/ markedsføring, forskjellige ressursperspektiv, SVIMA modellen, konkurransefortrinn og konsernstrategi.

Læringsmål

Forståelse for og mulighet for å drøfte og anvende:

 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv.
 • Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen.
 • Strategisk markedsføring
 • Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
 • Strategiske forretningsområder
 • Strategianalyser (eksterne faktorer – omgivelser, interne faktorer – ressurser) og strategiske muligheter
 • Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser
 • Strategievalueringer og strategivalg
 • Konsernstrategier
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i klasse og veiledning av presentasjoner.

Forkunnskaper

Anbefalte kunnskaper tilsvarende:

 • Markedsføring, 7,5 sp
 • Organisasjonsfag, 7,5 sp
Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Erstatter
Foretaksstrategi 10 studiepoeng
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L