Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1020 Mikroøkonomi

Mikroøkonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1020
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Siri Hege Løkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg grunnleggende mikroøkonomisk teori som konsument- og produsentteori, samt ulike konkurranseformer, med hovedvekt på frikonkurranse og monopol. Vi ser også på hvordan ulike former for politikk kan virke på enkeltaktøres tilpasning og prisdannelse i et frikonkurransemarked.

Læringsmål

Studentene skal få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasninger og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentenes driftsbeslutninger under ulike målsettinger (profittmaksimering, kostnadsminimering) og markedsformer, som for eksempel fullkommen konkurranse og monopol. De skal også ha kjennskap til andre konkurranseformer, som monopolistisk konkurranse og oligopol. Studentene skal forstå hvordan ulike former for offentlig regulering, som for eksempel bruk av skatter og subsidier, virker på enkeltaktøres tilpasning og prisdannelse i frikonkurransemarkedet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Veiledning

Forkunnskaper

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk (MEM1). Det er å anse som en fordel å også ha gjennomført Markedsføring og Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse..

Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

BØA standard hjelpemidler

Erstatter
Erstatter tidligere Mikroøkonomi, 10 sp
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L