Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1024/1 Merkevareledelse

Merkevareledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1024/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Engelsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det er øket fokus på å bygge merkevarer, innenfor tradisjonell produktmarkedsføring, så vel som innenfor service og tjenestemarkedet. Emnet vil ta for seg teorier og begreper rundt merkevarebygging, og gi studentene mulighet til å anvende disse kunnskapene i en analyse for å vurdere merkevareledelse.

Læringsmål

Formålet med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om merkevarer og merkevarebygging. Studentene vil få innsikt i forskjellige måter å utvikle bedrifts- og produktmerker, og selv analysere hvordan en mangesidig markedskommunikasjon kan bli anvendt i utviklingen og formidlingen av merkevaren.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppeseminarer, skriftlig gruppearbeid.

Utstrakt bruk av veiledning. Muntlig presentasjon av de skriftlige prosjektene.

Valgfritt, men anbefalt:

Vår – 2. studieår (for studenter som ikke tar profileringen Økonomisk-administrative fag)

Vår – 3. studieår (for studenter som tar profileringen Økonomisk-administrative fag).

Første gang V2009

Emne er obligatorisk for

BØA
Valgfritt, men anbefalt:

Vår – 2. studieår (for studenter som ikke tar profileringen Økonomisk-administrative fag)

Vår – 3. studieår (for studenter som tar profileringen Økonomisk-administrative fag).
Første gang V2009

Emne er valgbart for
BRL, BOL, BAKPL
Arbeidskrav

Studentene vil fremlegge del I av en skriftlig rapport – denne vil bli vurdert som et arbeidskrav.

Studentene skal også ha en muntlig fremføring av endelig prosjekt – denne presentasjonen vil bli vurdert som et arbeidskrav.

Andre skriftlige eller muntlige oppgaver kan bli lagt til som arbeidskrav.

Eksamensform

Evaluering vil bestå av to deler –

En gruppeoppgave som er gjennomgående i hele semesteret – denne vil bli vurdert på A-F og vektet 60% av endelig karakter.

En skriftlig, individuell, eksamen på 3 timer – gjerne med bruk av flervalgsspørsmål – vil telle 40% av karakteren.

Begge evalueringsformene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Erstatter
Emnet ”Konsumenter og Merkevarer” 15 sp deles – Merkevaredelen videreføres i ”Brand Management”. Konsumentatferd – tones ned og går inn i emnet ”Emner i markedsføring” (7,5 studiepoeng)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L