Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1023
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse.

Undervisnings- og læringsmetode

- Forelesninger

- Demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)

- Kollektive øvinger i datalabb, ved behov (kvantitativ dataanalyse)

- Parvis veiledning (av arbeidskrav, se nedenfor)

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene parvis bestå obligatoriske arbeidskrav rettet mot både kvalitative og kvantitative dataanalyser

Eksamensform

3-timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Erstatter
Tidligere emne Samfunnsvitenskapelig metode 10 sp
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L