Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2002 Økonomistyring

Økonomistyring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2002
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Inntekts- og kostnadskontroll
  • Driftsregnskap; normalkost og standardkost
  • Beslutningsrelevante kostnader
  • Aktivitetsbaserte kostnadsanalyser
  • Budsjettering
Læringsmål

Gi studentene grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata og -systemer i løpende oppfølging av en virksomhet så vel som i spesielle beslutnings­situasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger

Forkunnskaper

Finansregnskap 1

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

eller tilsvarende kurs ved andre studieretninger / fra andre studiesteder

Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåtefastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Erstatter
Noe overlapping med Bedriftsøkonomisk analyse og Budsjettering, Investering og Finansiering i forrige studieplan.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L