Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2006/1 Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2006/1
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette kurset diskuteres internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av Norges åpne økonomi. Innføring i handelteori, handelspolitikk og internasjonal makroøkonomi danner hovedgrunnlaget for diskusjoner av de næringsøkonomiske, regionaløkonomiske, fordelingsmessige og internasjonale økonomiske forhold Norge står overfor i dag. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) viktig. Kurset diskuterer de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som nå omgir oss, og som danner grunnlaget for konkurransesituasjonen for norske import- og eksportkonkurrerende næringer, internasjonale økonomiske strukturer, fordeling mellom rike og fattige land og for utformingen av norsk politikk.

Læringsmål

Studentene skal skaffe seg en forståelse av hvordan den internasjonale økonomien fungerer og hvilke fordeler og ulemper enkeltland og grupperinger innen land får som følge av økt internasjonal økonomisk integrasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger og veiledning.

Forkunnskaper

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende emnene Matematikk, samt gjennomført emner tilsvarende Mikroøkonomi og Makroøkonomi og økonomisk politikk.

Emne er obligatorisk for

BØA, Inngår i profilen Økonomisk-administrative fag


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn.

Hjelpemidler:

Statistisk årbok, BØA standard hjelpemidler

Erstatter
Erstatter Internasjonal økonomi (15 SP).
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L