Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2

Mikroøkonomi 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2007/1
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset er et videregående kurs i mikroøkonomi som først og fremst bygger på innføringskurset Mikroøkonomi. Blant temaene som tas opp er ulike markedsformer, strategisk atferd, spillteori, tilpasning under usikkerhet og informasjonsøkonomi.

Læringsmål

Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan man bør handle når man har reell innflytelse på strategiske variabler. Dette gir et verktøy i beslutningsprosessen innad i en bedrift, men også mer generelt i situasjoner hvor man som egen aktør må fatte beslutninger som påvirkes av hva andre gjør. I tillegg søker kurset å gi innsikt i markedsmekanismens virkemåte og hva som er de vanligste årsakene til at markeder ikke fungerer optimalt. Vi går i dette kurset nærmere inn på ufullkommen konkurranse, introduksjon av spillteori, samt asymmetrisk informasjon. Ufullkommen konkurranse har som formål å gi innsikt i hvordan bedrifter med markedsmakt opptrer. I delen om spillteori er fokus rettet mot situasjoner hvor flere deltakere, for eksempel bedrifter, skal foreta valg av pris, kvantum eller størrelse på investeringer. Typisk for slike situasjoner er at en deltakers valg vil påvirke de andre deltakerne.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger og veiledning.

Forkunnskaper

Mikroøkonomi må være bestått

Emne er obligatorisk for

BØA, Profilen øk. adm fag


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

BØA standard hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L