Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon

Økonomi og organisasjon
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2004/1
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil særlig sette fokus på eierstyring, ledelseskontroll og desentralisert styring i store organisasjoner. Sentrale temaer er

  • Eierstyring, strategisk kontroll, ledelseskontroll
  • Utforming av ledelseskontrollsystemer
  • Økonomisk resultatkontroll; desentralisering, budsjettstyring, resultatmåling og insentiver
  • Prestasjonsmåling
Læringsmål

Gi studentene innsikt i nyere bidrag fra økonomisk styringsteori og økonomisk organisasjonsteori. Sette studentene i stand til å vurdere ulike elementer i et økonomisk virksomhetsstyrings­system.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger

Forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende / gjennomført

Organisasjonsfag, 7,5 sp

Foretaksstrategi, 7,5 sp

Økonomistyring, 7,5 sp

Mikroøkonomi, 7,5 sp

eller tilsvarende kurs ved andre studieretninger / fra andre studiesteder

Emne er obligatorisk for

BØA, profilen øk adm fag

Emne er valgbart for
Bachelor Økonomi og Administrasjon
Bachelor Reiseliv
Bachelor Organisasjon og Ledelse

Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Kalkulator tillatt

Erstatter
Strategisk økonomistyring som del av 15 sp kurset Økonomisk styring
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L