Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave
Back Tilbake
Kode
ØKA2010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig, skriftlig arbeid innenfor godkjent emneområde knyttet til kandidatens profileringsvalg i siste studieår.

Læringsmål

Oppøve studentenes evne til selvstendighet i

  • problemformulering
  • presentasjon av relevant teori
  • valg av analysemetoder
  • rapportskriving og presentasjon av resultater
Undervisnings- og læringsmetode

Egenarbeid under veiledning


Eksamensform

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L