Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA2008/1 Finansiell økonomi

Finansiell økonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA2008/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet presenterer teori for verdsettelse / prising av usikre eiendeler og viser metoder og resonnementer knyttet til usikkerhet og risiko. Et stikkord for emnet er usikkerhet som er utgangspunktet for de sentrale temaene:
* Porteføljeteori
* Kapitalverdimodellen
* Gjeldsgrad og risiko
* Beslutningsanalyse / beslutningstre
* Opsjoner
* Risikostyring

Læringsmål

Ambisjonen med emnet er at studentene skal få forståelse av hvordan finansmarkeder fungerer og hvordan risikofylte investeringer prises i markedet.

Med dette som bakgrunn, gis studentene innsikt i hvordan en kan ta hensyn til risiko i lønnsomhetsanalyser og i lønnsomhetsvurderinger av beslutninger.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger

Tilbakemelding på arbeidskrav

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper – tilsvarende;

Grunnleggendse bedriftsøkonomisk analyse
Finansregnskap 1

Investering og Finansiering

Emne er obligatorisk for

BØA, med profil øk adm fag.

Emne er valgbart for
Ett semester
Valgfritt, men anbefalt:
Vår – 2. studieår (for studenter som sikter mot profileringen Økonomisk-administrative fag)
Vår – 3. studieår (for studenter som tar profileringen Økonomisk-administrative fag, men valgte å ta Merkevareledelse Vår – 2. studieår)).
Første gang V2009

Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4-timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

BØA Standard hjelpemidler
+ Kalkulator

Erstatter
Emnet representerer en del av innholdet i emnet
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L