Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Metode for idrett

Metode for idrett
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
130
Emneansvarlig
Jo Kleiven
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

 

Emnet gjennomføres sammen med Bachelor i psykologi (kun vår 2009)

 

 

Læringsmål

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, og veiledning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i idrett


Arbeidskrav

Godkjente skriftlige arbeider (2 godkjente øvelser fra metodeemnets praktiske del)

Eksamensform

4-timers individuell skriftlig dagseksamen flervalg/kortsvarsoppgaver

Erstatter
Kvalitative og kvantitative metoder (15 sp)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L