Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 1 (Modul 1-5)

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 1 (Modul 1-5)
Back Tilbake
Kode
KOM1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Anders Lindstad og Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Generell kunnskap om medier, samfunn og politikk. Grunnleggende om ledelse og kommunikasjons, samt om teamarbeid. Samfunnsvitenskaplig metode, og samfunnsinformasjon og kommunikasjons med spesielle målgrupper, f. eksempel politisk kommunikasjon. Grunnleggende kunnskap om informasjonspolitikk, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon.

Læringsmål

Mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de kan jobbe i virksomheters kommunikasjons- og informasjonsavdelinger. Det er i tillegg et mål at studentene skal forstå viktigheten av kommunikasjons- og informasjonsflyt i organisasjoner, i mediebildet og i samfunnet generelt.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, øvelser, oppgaveløsning, veiledning i grupper og individuelt

Forkunnskaper

Må kunne lese engelsk litteratur


Arbeidskrav

Levere og få godkjent to av fire øvingsoppgaver som arbeidskrav

Eksamensform

Er til vurdering. Mer info ved studiestart.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L