Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > JUS1005/1 Examen facultatum for jurister

Examen facultatum for jurister
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1005/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Håkon Glommen Eriksen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ex Fac for jurister har to deler.

Den første delen som fokuserer på rett og språk tar for seg bl.a.

- forskjellige slags juridiske utsagn

- normer

- normativ og deskriptiv juridisk argumentasjon

Den andre delen som omhandler rettsteori tar for seg bl.a.

- sentrale debatter og posisjoner i rettsfilosofiens historie

- det norske rettssystemet og dets sentrale verdier

- utviklingslinjer i retten

- rett og vitenskaplighet

Læringsmål

Ex Fac for jurister skal gi:

- en overordnet forståelse av retten med perspektiver helt fra de sentrale debatter i rettsfilosofiens historie til dagens rettslige utviklingstrekk

- kjennskap til oppbyggingen av det norske rettssystem med de verdier og prinsipper det bygger på, slik som bl.a. rettssikkerhet og legitimitet

- forståelse av rettsvitenskapen som vitenskap

- kjennskap til forskjellige typer språklige utsagn og normer som forekommer i rettssystemet

- forståelse for og øvelse i normativ og deskriptiv juridisk argumentasjon

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium, forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlige innleveringer, veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i juss

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Innlevering av to skriftlige øvelsesoppgaver

Eksamensform

Individuell skoleeksamen inntil 6 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L