Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > JUS2001/1 Kontraktsrett II

Kontraktsrett II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Harald Thoresen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsrett II bygger videre på kontraktsrett I. I kontraktsrett II behandles vare- og tjenestekontrakter med hovedvekt på kjøpsavtaler. Man gjennomgår kontraktspartenes plikter overfor hverandre, kontraktstolkning, problemer med kontraktsopphør og – revisjon, og misligholdslæren.

Læringsmål

Det forutsettes at studentene tilegner seg grundig kunnskap om rettsstoffet i kontraktsretten:

- Den aktuelle lovgivning

- De ikke lovfestede elementer i kontraktsretten

- Utviklingen i rettspraksis

- Grunnleggende prinsipper for utforming av regler om kontraktsbrudd og misligholdsbeføyelser.

- Samspillet mellom internasjonale utviklingstrekk og norsk kontraktsrett, særlig på kjøpsområdet.

- Hvordan rettsregler og prinsipper forklares og vurderes i dialog mellom teori og praksis.

Det forutsettes at studentene blir i stand til å kunne analysere dette med siktemål å identifisere, diskutere og løse kontraktsrettslige spørsmål i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Undervisnings- og læringsmetode

- Selvstendig kildestudium

- Forelesninger

- Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner

- Lærerstyrt emne- og skriveseminar

- Individuell veiledning

- Oppgaveskrivning

Forkunnskaper

For å kunne å opp til eksamen i emnet må man ha bestått alle foregående eksamener


Arbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Å gjennomføre lærerstyrt emne- og skriveseminar

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L