Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > JUS1006/1 Arbeidsrett

Arbeidsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1006/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
ca. 2 måneder
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Marion Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

- arbeidsrettens grunnbegreper
- arbeidsrettens rettskilder
- diskriminering
- ansettelse
- arbeidsplikt, arbeidssted, arbeidstid
- troskapsplikt
- lønn
- permisjon
- krav til arbeidsmijøet
- opphør av arbeidsforhold

Læringsmål

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse arbeidsrettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv

Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid m/oppgaveløsning

· Lærerstyrt emne- og skriveseminar

· Veiledning

· Oppgaveskriving


Arbeidskrav
  • Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave
  • Gjennomføre lærerstyrt emne- og skriveseminar
Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L