Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > 1BV05 Emne 2. Teoretiske perspektiv i barnevernfaglig virksomhet

Emne 2. Teoretiske perspektiv i barnevernfaglig virksomhet
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV05
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
15 sp.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Teoretiske perspektiver og problemstillinger som belyser barn og unges posisjon i samfunnet.

Sentrale temaer er oppvekst, sosialisering, psykososial utvikling, omsorg, oppdragelse og psykisk helse.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om de ulike teoretiske perspektivene og problemstillingene som presenteres, og om deres relevans for yrkesutøvelsen.

Undervisnings- og læringsmetode

Hovedsakelig forelesninger, innslag av mindre gruppearbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Eksamensform

Muntlig individuell kunnskapstest.

For å kunne avlegge eksamen på Emne 2 må karakter på Emne 1 være E eller bedre.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L