Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > RLS Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter

Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet ”Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter” har som mål å gi studentene innsikt i hvordan innovasjon faktisk fungerer reiselivsbedrifter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man kan drive innovasjonsarbeid i disse bedriftene.

Emnet er teoretisk forankret i fagene økonomi, marked og ledelse, med innovasjon og servicebedrifter som referansepunkt. Et overordnet perspektiv blir innovasjon gjennom en markedsorientert prosess.

Læringsmål

En viktig målsetting for emnet er å trene studentene i reflektert anvendelse av teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger. Arbeidsformen som er valgt skal nettopp stimulere til å binde teori og praksis, for derigjennom gi kunnskap og forståelse som studentene senere kan anvende i en konkret arbeidssituasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, deltakelse i et nettbasert beslutningsspill, feltarbeid og veiledning.

Forkunnskaper

De to første årene av Bachelor i reiseliv (eller tilsvarende) må være avlagt og bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er valgbart for
Ba reiseliv
Arbeidskrav

Innlevering av 1 arbeidskrav, obligatorisk feltarbeid og 70% tilstedeværelse på forelesningene.

Eksamensform

Hele emnet avsluttes med ei uke hjemmeeksamen, med etterfølgende muntlig høring. Du kan velge om du vil skrive individuelt eller to og to.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L